Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

,,Zastosowanie innowacyjnej technologii termoformowania w Zakładzie Produkcyjnym Inline Poland Sp. z o.o. w Murowanej Goślinie".